EU

EU är en akronym för Europeiska unionen, som är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater.

EU etablerades 1993 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna (EG) utvidgades genom Maastrichtfördraget.

Samarbetet sker på en mängd områden och EUs webbplats updateras ständigt.