Ekonomiska enhetens princip

Koncerner betraktas som en enhet vid konkurrensrättsliga bedömningar.

Se Viho Europe v Commission (Mål C-73/95 P).