Enhetsprincipen

Att agera olagligt och olagligen låta bli att agera är två aspekter av samma sak.