Försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen