Felaktig vara

En vara som inte motsvarar köpeavtalet, vad som utlovats eller vad man kan förvänta sig av en vara av aktuell typ.

En vara är att beteckna som felaktig om den inte uppfyller vad parterna kommit överrens om i köpeavtalet (konkret fel, 17 § KöpL 1 st), eller om det har ett allmängiltigt fel enligt 17 § 2 st (abstrakt fel). Den ska också stämma överens med vad säljaren utlovat (18 §) även om dessa egenskaper inte ingått i avtalet.

Om en vara är felaktig kan köparen kräva avhjälpande (34 § 1 st), omleverans (34 § 2 st), prisavdrag (37 §), hävning (37 och 39 §§) eller skadestånd (40 §).

Om det är fråga om ett konsumentköp gäller istället 6-9 §§ KKöpL. Köparen har liknande valmöjligheter, men starkare rätt att få ersättning för inte bara direkt förlust utan även indirekt förlust.