Fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Beskrivning saknas!