Full äganderätt

Full äganderätt innebär att ägaren kan göra vad den vill med egendomen i fråga.

Rätten inkluderar ägarens rätt att testamentera bort egendomen, till skillnad från när denne bara har fri förfoganderätt till egendomen.