Gäldenär

Den som har en skuld till en annan.

Jfr borgenär.