Gravationsbevis

Ett utdrag ur inskrivningsregistret som utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Vilka uppgifter ett gravationsbevis ska innehålla samt vilka uppgifter som anges i fastighetsregistrets allmänna del framgår av kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m m.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.