Handelsbruk

En sedvänja inom affärslivet som har nått en hög nivå av stadga.