Har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller