Har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller

Beskrivning saknas!