lagen.nu

Hundfoder

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hundfoder" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hundfoder finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2004:9: En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som...
MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt ett flertal påståenden. Filmen har ansetts utgöra en allmän jämförelse mellan å ena sidan importerat hundfoder och å andra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation