Icke-diskrimineringsprincipen

Förbjuder diskriminering av leverantörer på grund av deras nationalitet. En upphandlande myndighet får därför inte ställa krav som bara svenska företag kan klara av eller veta om även om myndigheten inte förväntar sig anbud från några utländska leverantörer.