Immission

Inverkan (rök, hetta, buller, skakningar, m.m.) från en fastighet på omgivande fastigheter