Indirekt skada

Förlorad handelsvinst m. m. Se KöpL 67 § st 2.