Indossament

Överlåtande av en värdehandling genom påskrift.