lagen.nu

Jordbruksverket

Ingen har skrivit en beskrivning av "Jordbruksverket" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Jordbruksverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överklagande av Jordbruksverkets beslut i enlighet med 68 § artskyddsförordningen (2007:845) om CITES-intyg enligt art. 8.3 i rådets...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation