lagen.nu

Juridisk person

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett rättssubjekt i form av ett bolag, en stiftelse, en förening, en kommun, staten, eller liknande.

Juridiska personer har rätt att exempelvis ingå avtal och äga förmögenhet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation