Kammarrätt

Kammarrätt är administrativ domstol i andra instans.

De allra flesta målen i kammarrätterna har först prövats och avgjorts av en förvaltningsrätt.

Det finns fyra kammarrätter i Sverige