Lagtolkning

Ett tillvägagångssätt för att tillämpa lag. Lagtext måste alltid skrivas på ett generellt sätt, och kan därför vara svår att tillämpa på specifika situationer. Det kan också vara svårt att veta hur en text som skrivits i en viss tidsålder ska tillämpas i en senare. Om lagtexten kräver att ett visst förfarande ska ske skriftligen kan det vara svårt att veta om det krävs bläck på papper, eller om det räcker med ett epostmeddelande.

Det finns fyra huvudsakliga metoder för att tolka lagtext:

Separat från dessa kan olika tekniker användas för att bestämma framförallt innehållet i de begrepp som lagtexten använder: