lagen.nu

Lantmäteriet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En statlig myndighet som ansvarar för geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet samt fastställer ortsnamn.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Lantmäteriet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation