Mål

Mål är domstolens gemensamma beteckning för brottmål och tvistemål.