Make

En part i ett äktenskap. Termen används i lagstiftningen om både män och kvinnor.

Make blir man genom att ingå äktenskap enligt 1 kap. 1 § äktenskapsbalken.