Medbestämmande, Fredsplikt (41-45 §§)

Beskrivning saknas!