Moderbolags ansvar (för åtgärd av dotterbolag)

Beskrivning saknas!