Mortifikation

Dödning av skuldebrev eller annan handling.

Mall:Stub