Obiter dictum

Obiter dictum används för att beteckna en sidoanmärkning som inte rör själva huvudfrågan i en dom.

Jfr ratio decidendi.