Om den som begått brottet använt falska handlingar, eller