Oprioriterad fordran

En fordran som inte omfatttas av någon säkerhetsrätt eller förmånsrätt.

Om det vid en konkurs finns några pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt så får de oprioriterade fordringsägarna dela på eventuella pengar som finns kvar (upp till fordringarnas belopp).