Part

Part är en juridisk beteckning på den som antingen är kärande, det vill säga den som stämt i ett mål, eller svarande i målet.

Målsägande eller den som är misstänkt för mobbning kan också vara part i mål som framgår av RÅ 1997 ref. 26.