Preklusion

Upphörande/förlust av en rätt.

Inom fordringsrätt: En fordringsägare kan förlora sin rätt, om denne inte hörsammar en offentligt kallelse, exempelvis kallelse på okända borgenärer.

I processrätt: Förlust av rätten att anropa nytt processmaterial.