Pro determinata parte

"I särskilt bestämda andelar", en regel för uppdelning av betalningsansvar.

Jfr Pro rata parte.