Rättshandling

Ett samlingsord för handlingar som är av rättslig betydelse.

Förutom ingående av avtal kan det exempelvis röra sig om fullmaktsutfästelse, giftemål, betala för sig, lämna tillbaka en lånad sak och att säga upp ett kontrakt.