lagen.nu

Rättslig handlingsförmåga

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förmågan att själv köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande.

Lawline.se - Vilka har rättslig handlingsförmåga?

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation