Rättslig handlingsförmåga

Förmågan att själv köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande.

Lawline.se - Vilka har rättslig handlingsförmåga?