Rättsliga fel

Föreligger om en vara är belastad med annans äganderätt, nyttjanderätt, panträtt eller liknande som strider mot avtalet.