lagen.nu

Rättsliga fel

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Föreligger om en vara är belastad med annans äganderätt, nyttjanderätt, panträtt eller liknande som strider mot avtalet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation