Reklamera

Att göra någon uppmärksam på ett missförhållande vid t.ex. ett avtals uppkomst eller när en vara är felaktig.