Remuneratorisk gåva

En gåva som sker med anledning av en utförd tjänst eller liknande.