lagen.nu

Remuneratorisk gåva

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En gåva som sker med anledning av en utförd tjänst eller liknande.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation