Risken

Inom köprätten avses med risk köparens skyldighet att betala varan fullt ut även om den har förstörts eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren, enligt 12 § köplagen.

Även om varan har försvunnit är köparen skyldig att betala om denne bär risken för varan. Säljaren kan dock inte kräva betalning av köparen om varan har försämrats genom en händelse som beror på säljaren.