Säkerhetsrätt

En säkerhetsrätt är en förmögenhetsrätt som är sammankopplad med en fordran, och som hjälper borgenären att få betalt för denna fordran. Exempel på säkerhetsrätter är ägareförbehåll (se kreditköp), panträtt och retentionsrätt och återtagandeförbehåll.

Se även förmånsrätt.