Sådana investerare som anses i 7 § andra stycket, eller