Skadelidande

Den som skadan drabbar.

En skadelidande ska som regel få sin skada ersatt om skadevållaren agerat vårdslöst eller uppsåtligt enligt den s.k. culparegeln. I vissa fall kan dock ersättningen jämkas, exempelvis då den skadelidande har varit medvållande.