Sociala krav

Krav på hur personal och personer som tillverkar produkter skall behandlas.

Observera att det är viktigt att kunna följa upp eventuella sociala krav som man ställer i ett förfrågningsunderlag. En möjlighet är att samarbeta med andra upphandlande myndigheter och upphandla så kallade auditörer som till exempel gör stickprovskontroller på fabriken som tillverkar varan om denna ligger i exempelvis tredje världen.

Kollektivavtal - det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören skall teckna kollektivavtal. Däremot kan man troligen ställa krav på att leverantören tillämpar samma minimilön som i ett rikstäckande kollektivavtal.