Specialstraffrätt

Specialstraffrätten rör brott som finns reglerade i andra lagar än brottsbalken. Det finns dels lagar som enbart handlar om specialstraffrätt, dels lagar som innehåller enstaka straffbestämmelser.