lagen.nu

Standardutförande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Standardutförande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2006:32: I ett standardavtal avseende småhusentreprenad har villkor om att besiktning skall ske mot av entreprenören uppsatta standardutförande och toleranser och om att besiktningsmannen skall vara anställd...
MD 2009:1: Ett bolags marknadsföring av dimrar och övriga elinstallationsapparater har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags dimrar och övriga elinstallationsapparater eller...
MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags motsvarande flaska. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats då...
MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags korthållare och yoyoar eftersom produkterna saknar särprägel. Inte heller...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation