Sterilisering i strid med denna lag

Beskrivning saknas!