Testator

Testator är beteckningen på den man som upprättat ett testamente.

Den kvinnliga motsvarigheten betecknas testatrix.

Ett könsneutralt ord är testamentsgivare.