Tilltalad

Tilltalad är den juridiska beteckningen på den mot vilken åtal om brott väckts.