Trolovning

Trolovning är ett rättshistoriskt begrepp som innebar löfte att ingå äktenskap.

Se även