Utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel