BOLFS 2004:1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:1

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om

uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret;

beslutade den 1 juli 2004.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2004 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Uppgifter ur handelsregistret

Registreringsbevis, per handelsbolag, enskild näringsidkare,

ideell förening eller stiftelse som idkar näring

175

Historiskt registreringsbevis, per handelsbolag, enskild näringsidkare,

ideell förening eller stiftelse som idkar näring

200

Uppgifter ur föreningsregistret

Registreringsbevis, per förening

175

Historiskt registreringsbevis, per förening

200

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

BOLFS 2004:1

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004